Teknologioptimisme ?

Gamle oppfatningar om korleis me nyttar teknologi gjeld ikkje lengre. Corona epidemien har løfta verda betydeleg framover i høve til innovativ bruk av teknologi i samhandling mellom mennesker, bedrifter og organisasjonar. Etter Covid-19 vert det aldri tilbake til normalen, men den nye normalen er grensesprengande med tanke på korleis me kan jobbe saman betre enn før.

Electric Farm er om framtida, om å få til ting utanfor dei store byane, kreativitet og innvovasjon, små og store idear ... og teknologioptimisme.

Meir informasjon om kva me jobbar med kjem plutseleg ....